تماس

دکتر باهادیر شارلی، دانشیار ارشد

تخصص قلب‌شناسی
بیمارستان بیمارستان خصوصی تکدن کایسری
محل تولد
زبان‌های خارجی انگلیسی

جزئیات

او کیست؟

۱۹۹۶ نوح محمد کوچوکچالیک آل

۲۰۰۳ دانشگاه علوم پزشکی ارچیه

۲۰۰۹ بیمارستان آموزشی و تحقیقاتی کایسری

۲۰۱۴ عنوان استادیار

۲۰۲۰ بیمارستان تکدن کایسری

تماس با ما

نظرات، پیشنهادات و شکایات خود را برای ما ارسال کنید...